Små blinier 3st med

Siklöjrom 16,50

Gravlaxtartar 14,80

Saltgurka och honung 13,50

Combo som huvudrätt 28,50

Siklöjrom, gravlaxtartar och saltgurka